PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS

Sol.licita informació: Link

La preinscripció s’ha de fer per Internet.

Hi ha dues modalitats, si s’utilitza el formulari amb suport informàtic. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (mail: info@cedolmen.com) dins el termini establert per presentar la documentació. És convenient informar al nostre Centre de la preinscripció , una vegada s’hagi fet per l’aplicació informática (telf. 933.310.400).

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Informació del procediment ‘pas a pas’ al vídeo dispobible més avall.

Link a la preinscripció de cicles formatius:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gs_9418?moda=1

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

Per al procés de preinscripció de batxillerat, les nostres assessores personals es posaran en contacte amb les famílies interessades per guiar pas a pas el procediment de preinscripció telemàtic

Link a la preinscripció de batxillerat:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1

 

PAS A PAS: PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ

MÉS INFORMACIÓ

MISSIÓ

Formar, orientar i acreditar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i finalitats desplegats a les lleis educatives i la identitat pròpia del Centre, per tal que assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que facilitaran el seu desenvolupament integral com a individus a la societat.

VISIÓ

Compromís permanentment amb la millora de la qualitat dels seus serveis educatius, arrelat a L’Hospitalet de Llobregat i amb múltiples relacions amb les Comarques del Barcelonés i del Baix Llobregat. Pretenem ser un centre compromès amb les persones i els seus interessos en matèria educativa, que treballi per l’equitat i la inclusió i perquè els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i d’esperit crític i que contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat.

VALORS

CE DOLMEN es defineix com integrador, no discriminatori, democràtic, laic, català, progressista, respectuós amb totes les cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica. Està implicat en la millora de la qualitat dels ensenyaments i serveis que proporciona als seus alumnes, i vetlla perquè la relació entre les persones de la nostra comunitat educativa estigui orientada per la tolerància, la llibertat, la responsabilitat, la inclusió, el diàleg i el respecte pel medi ambient.

CALENDARIS

 • BATXILLERAT 

  • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny
  • Llistats de sol·licituds barem provisional: 15 de juny
  • Reclamacions: del 16 al 18 de juny
  • Llistats de sol·licituds barem definitiu: 22 de juny
  • Publicació llista admesos i llista d’espera: 7 de juliol
  • Matrícula: Del 8 al 14 de juliol

  CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ (CFGM) 

       Contacta amb nosaltres

  CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR (CFGS)

  • Presentació de sol·licituds: Del 10 al 17 de juny
  • Llistats de sol·licituds barem provisional: 13 de juliol
  • Reclamacions: Del 14 al 16 de juliol
  • Llistats de sol»licituds barem definitiu: 20 de juliol
  • Publicació llista admesos i llista d’espera: 29 de juliol
  • Matrícula: De l’1 al 7 de setembre

Informació general del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:

BATXILLERATS: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

CICLES FORMATIUS: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/

Molt a prop teu: qualitat, formació i experiència.

Gaudeix estudiant!